ذغال سنگ ایران فعالیتدولت یازدهم ایران فعالیت

ذغال سنگ: ایران فعالیتدولت یازدهم ایران فعالیتدولت یازدهم۵.۵ برابر شده

گت بلاگز آخرین اخبار بدهی کشور عزیزمان ایران در دولت روحانی چند برابر شد؟

آمارهای تازه انتشار یافته از سوی صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد بدهی عمومی دولت کشور عزیزمان ایران در ۴ سال گذشته شتاب صعودی قابل توجهی داشته است و در آخر سال

آمارهای تازه انتشار یافته از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد بدهی عمومی دولت ایران در ۴ سال گذشته شتاب صعودی قابل توجهی داشته است و در آخر سال ۲۰۱۶ به رکورد ۴۵۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.

بدهی عمومی دولت کشور عزیزمان ایران در سال ۲۰۱۲ یعنی پیش از شروع به کار دولت یازدهم ۸۴۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده است بود که بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول این رقم در ۴ سال بعد ۵.۵ برابر شده و در آخر سال ۲۰۱۶ به ۴۵۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.

در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم بدهی عمومی دولت کشور عزیزمان ایران نسبت به سال قبل از آن رشد ۲۴درصدی داشته و از ۸۴۳ هزار میلیارد ریال به ۱۰۵۱ هزار میلیارد ریال رسیده هست. در سال دوم نیز بدهی دولت رشد ۲۶درصدی پیدا کرده و به ۱۳۲۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.

بدهی کشور عزیزمان ایران در دولت روحانی چند برابر شد؟

در سال ۲۰۱۵ برابر با سومین سال فعالیت دولت یازدهم بدهی عمومی دولت کشور عزیزمان ایران رشد قابل توجه ۵۵درصدی داشته و به ۴۷۰۵ هزار میلیارد ریال بالغ شده است هست. در سال چهارم فعالیت این دولت، میزان بدهی عمومی دولت نسبت به سال قبل از آن ۳ درصد کم کردن داشته و به ۴۵۶۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.

منبع : تسنیم

واژه های کلیدی: ایران | فعالیت | دولت یازدهم | ۵.۵ برابر شده |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs