ذغال سنگ ایران فعالیتدولت یازدهم ایران فعالیت

ذغال سنگ: ایران فعالیتدولت یازدهم ایران فعالیتدولت یازدهم۵.۵ برابر شده

بدهی کشور عزیزمان ایران در دولت روحانی چند برابر شد؟

آمارهای تازه انتشار یافته از سوی صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد بدهی عمومی دولت کشور عزیزمان ایران در ۴ سال گذشته شتاب صعودی قابل توجهی داشته است و..

ادامه مطلب